Finqu
Maa

Finqun yleiset käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Finqun tarjoamiin palveluihin ja Finqun kotisivuihin (maaliskuussa 2015). Palvelun muuttuminen ja uusien toimintojen lisääminen mitätöivät nämä käyttöehdot ja ne korvataan uusilla ehdoilla. Jatkamalla Finqun palveluiden käyttöä käyttäjä hyväksyy kaikki käyttöehtoihin tehtävät muutokset. Finqun käyttöehtoihin vaikuttavat muutokset lainsäädännössä tulevat voimaan myös Finqun käyttöehdoissa välittömästi lainsäädännön muututtua. Tämän sivuston omistaa ja sivustosta vastaa Finqu Oy, Uudenmaankatu 1 B 24-25, 05800 Hyvinkää, FI17358332 (jäljempänä Finqu). Näiden käyttöehtojen lisäksi Finqun käyttöehtoina voidaan soveltaa tietosuojavaltuutetun ohjeistuksia.

1. Yleistä

Finqun käyttäjän on oltava vähintään 18-vuotias ja täysin kykenevä solmimaan sopimuksia ja käymään liiketoimintaa. Käyttäjä kantaa täyden vastuun Finquun syöttämiensä tietojen oikeellisuudesta ja palvelun avulla vastaanotetun taloudellisen hyödyn aiheuttamista velvoitteista. Palvelun käyttäminen ja Finqun kotisivujen selaaminen edellyttävät käyttäjän noudattavan oman asuinpaikkansa lainsäädäntöä sekä määräyksiä.

2. Liittyminen

Finquun voi liittyä Finqun rekisteröitymislomakkeen kautta tai klikkaamalla Aloita tästä ilmaiseksi -painiketta Finqun kotisivuilla. Palveluun liittyessään käyttäjän tulee antaa oikea sähköpostiosoitteensa tai käyttää omaa Facebook- tai Google+ -tiliään. Palvelun käyttäminen edellyttää, että kaikki annetut tiedot pitävät paikkansa. Käyttäjä ei saa luovuttaa Finqu-tilinsä salasanaa kolmannelle osapuolelle.

Liittymällä Finquun käyttäjä osoittaa hyväksyvänsä nämä käyttöehdot ja olevansa vastuussa mahdollisista käyttöehtojen rikkomisesta. Finquun liittyminen ja Finqun käyttäminen on veloituksetonta. Finqussa voi ottaa käyttöön myös maksullisia palveluja, joiden käytöstä veloitetaan päiväkohtaista hintaa.

Finquun liittyneen käyttäjän tiedot tallennetaan automaattisesti Finqun asiakasrekisteriin. Liittymisen jälkeen Finqu voi lähettää viestejä käyttäjän antamaan sähköpostiosoitteeseen. Finqu Business -palveluun liittyvä käyttäjä liitetään automaattisesti myös Finqu Shopper -palveluun, mikäli käyttäjä ei ole aikaisemmin liittynyt siihen. Finqu Shopper on yksi Finqun tarjoamista palveluista. Finqu Shopper -palveluun liittyminen ja sen käyttäminen on veloituksetonta. Finqu Shopper -palvelun kautta käyttäjä voi seurata kaikkia Finqun kautta tekemiään tilauksia sekä tilata kaikista Finqun myyntikanavista ilman erillistä rekisteröitymistä. Finqulla ja sen tytäryhtiöillä on oikeus sisäisesti käsitellä ja luovuttaa Finquun tallennettuja asiakastietoja.

3. Finqu-krediitit

Finqussa käytetään sisäisesti omaa valuuttaa, Finqu-krediittejä (fcr). Finqu pidättää oikeuden muuttaa valuutan kurssia. Lunastettuja krediittejä ei voi vaihtaa takaisin rahaksi. Krediittejä tarvitaan Finqun maksullisten palvelujen, kuten verkkokaupan tai verkkotunnusten, käyttöönottamiseksi.

Käyttäjä voi ladata krediittejä Finqu Lompakkoon, joka toimii maksutilinä Finqun maksullisten palvelujen käyttämiseksi. Krediittejä voi ladata lompakkoon kahdella eri tavalla. Asiakas voi ostaa krediittejä maksamalla niistä omassa verkkopankissaan. Toinen tapa ladata krediittejä on lunastaa siihen tarkoitettu etuseteli. Käyttäjä voi tulostaa kuitin ostamistaan Finqu-krediiteistä oman Finqu-tilinsä kautta.

4. Finqu Lompakko

Finqu pidättää oikeuden sulkea käyttäjän maksulliset palvelut, mikäli käyttäjän Finqu Lompakon saldo on negatiivinen. Käyttäjän rekisteröidessä tai siirtäessä verkkotunnuksen Finquun tulee hänen varmistaa verkkotunnuksen sekä siirtoavaimen oikeinkirjoitus, mahdollinen verkkotunnuksen lukituksen poisto sekä muut verkkotunnuksen siirtoon liittyvät hyväksynnät tai vahvistukset. Mikäli verkkotunnuksen siirto epäonnistuu edellä mainituista syistä, verkkotunnuksen siirrosta veloitetaan siitä huolimatta Finqun hinnaston mukainen siirtomaksu.

5. Päiväveloitukset

Käyttäjän Finqu Lompakkoa veloitetaan kerran vuorokaudessa käytössä olevien maksullisten palvelujen mukaisesti. Tarkka veloitusajankohta voi vaihdella. Alle 24 tuntia käytössä olleista palveluista veloitetaan ennakkoon vähintään palvelun päivähinta.

6. Evästeet

Finqu hyödyntää palvelun tarjoamisessa evästeitä. Eväste on lyhyt tekstimuotoinen tieto, jonka Finqu lähettää käyttäjän selaimelle, joka puolestaan tallentaa sen käyttäjän tietokoneelle. Evästeiden on tarkoitus helpottaa Finqun käyttämistä esimerkiksi muistamalla tietoja edellisestä käyttökerrasta. Osa Finqun palveluista saattaa vaatia toimiakseen evästetietojen sallimisen käyttäjän selaimessa. Lisätietoja evästeistä voi löytää selaimen ohjeesta tai selaimen valmistajan internet-sivustolta.

7. Muut oikeudet

Rekisteröityneiden käyttäjien edellytetään kirjautuvan Finquun vähintään kerran vuodessa (365 vuorokautta). Finqu pidättää oikeuden poistaa käyttäjän Finqu-tilin, Finqu-krediitit ja kaikki muut käyttäjän tiedot Finqusta, mikäli käyttäjä ei kirjaudu tililleen edellä mainitun ajanjakson sisällä. Poistettua käyttäjätiliä ei voida palauttaa.

Finqu voi tiedottaa sähköpostitse kaikkia Finquun liittyneitä palvelun kehityksestä ja palveluun liittyvistä eduista. Finqu pidättää oikeuden muuttaa tarjoamiensa palvelujen päiväveloituksia.

8. Vastuu, rajoitukset ja vastuuvapauslauseke

Palveluntarjoajana Finqulla on vastuu tämän sivuston sisällöstä, mutta Finqu ei ole velvollinen tutkimaan käyttäjän tallentamien tietojen tai tiedostojen laillisuutta. Finqua ei voida pitää vastuussa palvelun virheistä tai toimintakatkoksista, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä (force majeur) tai kolmannen osapuolen toimista.

Finqu kiistää kaiken vastuun, jota ei ole laissa erikseen määritelty. Tämän lisäksi Finqu pidättää yksinoikeuden lopettaa palvelujen tarjoamisen kokonaan tai osittain ja Finqu ei anna takuuta palvelun loputtomasta jatkumisesta. Finqu tarjoaa palvelua parhaan osaamisensa ja saatavilla olevien resurssien mukaisesti pidättäen oikeuden muuttaa palvelun sisältöä. Finqu ei vastaa kolmansien osapuolien tarjoamista palveluista tai rekistereistä.

Finqun käyttäjä on vastuussa kaikesta julkaisemastaan sisällöstä ja siitä, että julkaistu materiaali ei loukkaa ketään, noudattaa lakia ja on hyvien tapojen mukaista. Finqu pidättää oikeuden poistaa kaiken sellaisen materiaalin, jonka se katsoo rikkovan näitä käyttöehtoja. Finqu-palvelun sisältämän koodin julkaisemisen tai paljastamisen ulkopuolisille katsotaan rikkovan näitä käyttöehtoja, mikä voi johtaa syytteen nostamiseen käyttäjää vastaan.

Finqun vastuu rajoittuu ainoastaan palvelun tekniseen toimintaan. Näin ollen Finqu ei ole vastuussa palvelunsa kautta tapahtuvasta tuotteiden myynnistä, toimituksesta, tilausten käsittelystä, toimitusajoista, takuista, reklamaatioista, tuotepalautuksista tai muista tuotteiden myyntiin ja tilausten käsittelyyn liittyvistä tilanteista. Finqun myyntikanavista tehdyissä tilauksissa sopimus syntyy poikkeuksetta tilaajan ja myyntikanavan omistavan käyttäjän välille. Finqu ei vastaa vahingoista, jotka syntyvät ylitsepääsemättömien esteiden, kuten muuttuneiden olosuhteiden, katastrofin tai muiden vastaavien esteiden vuoksi.

9. Väärinkäytökset

Väärinkäytösten estämiseksi Finqu tallentaa asiakkaasta tietoa, kuten esimerkiksi asiakkaan ip-osoitteen. Finqu pitää edellä mainitun tiedon salaisena eikä luovuta sitä eteenpäin kolmansille osapuolille. Finqu on oikeutettu saamaan korvauksia sellaisista tappioista, jotka ovat aiheutuneet väärinkäytöksestä tai väärinkäytöksen yrityksestä. Väärinkäyttöön liittyvissä tilanteissa Finqulla on oikeus estää asiakkaalta Finqun palveluiden käyttö ilman ennakkovaroitusta.

10. Lopulliset ehdot

Finqu pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja minä hetkenä hyvänsä.

Näitä käyttöehtoja ja kaikkia laillisia yhteyksiä Finqun ja sen käyttäjien välillä sovelletaan Suomen lainsäädäntöön. Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli neuvottelu ei tuo ratkaisua, oikeuspaikkana on Hyvinkään käräjäoikeus Suomessa.

Hyvinkää, 1.3.2013