Finqu
Land

Kassaregister

Presentation av ett nytt och modernt kassasystem som gör det möjligt att sälja var som helst. Sälj i butik och pop up-butik, på mässor och torg eller från bakluckan på din bil. Digitalisera din butik enkelt och förmånligt.

Modernt POS system lätt lika som en molntjänst

Butiken lanseras i början av 2018 – håll ögonen öppna!

Fram till dess kan du ta del av Finqus övriga säljkanaler.