Finqu
Land

Registerbeskrivning

Finqu Oy > INTEGRITET
Personuppgiftslagen (523/99) 10 §
24.2.2014
1. Register ansvarige Finqu Oy

Uudenmaankatu 1 B 24-25
Hyvinge 05800
Finland
2. Ansvarig kontaktperson för registret Antti Viljanen, Kundbetjäningschef

Finqu Oy

Uudenmaankatu 1 B 24-25
Hyvinge 05800
Finland
3. Registrets namn Finqu Oy dataregister
4. Användning av registret Registrets information används för att utföra e-handelstjänster som erbjuds av företaget, lednignen, tjänsteutveckling och statistik.

Personuppgifter kan användas för att rikta marknadsföringen till kunderna, kunden kan avbryta all marknadsföring via dess egna Finqu konto.

Till exempel ger registret en enkel möjlighet att köpa från alla registrerade försäljningskanaler inom Finqu med ett konto.
5. Registrets informations innehåll Vid beställning via vilken som helst av Finqus försäljnings kanaler eller med att ansluta dig rakt till tjänsten så sparas användarens Namn, addressuppgifter, e-post address, telefon nummer, språk och valuta samt personaliserings uppgifter. Vid beställning så sparas också köpkorgens information, och vid direkt anslutning så sparas all frivillig information som är given.
6. Regelbundna informationskällor Kundinformation fås av kunderna själva, då en beställning genomförs via Finqus försäljningskanal så godkänner kunden informations användningen samt villkoren.
7. Regelbunden utlämning av uppgifter och överföring av uppgifter till EU eller utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Regelbunden överföring av data till en tredje part i EU eller utanfördet Europeiska ekonomiska samarbetsområdet görs inte.
8. Registrets skyddsprinciper All information i detta register är skyddat med hjälp av tekniska sätt, samt fysisk tillgång till informationen är begränsad och kontrollerad.

Bara specifika arbetare som har fått tillgång till registret slipper till det, och de har tystnadsplikt gällande all kundinformation.
9. Rätten till insyn Den registrerade har rätt att kontrollera de uppgifter som lagras i registret som berör honom. Begäran om inspektion skall alttid göras skriftligt och addresseras till den person som ansvarar för registret. Begäran om inspektion skall undertecknas och dess bilaga måst åtföljas ab en kopia av ID-bevis. Gransknings begäran kan göras en gång per kalenderår gratis.
10. Rättelse, och realisering av rättelse För att korrigera din egen information som registrerats så bör du logga in på ditt Finqu konto för att göra det.