Land

Smart orderhantering

Finqu har revolutionerat sättet att hantera beställningar

Vid hantering av försäljningen har alla nödvändiga saker delats upp i enkla steg.
Inbyggd produktåterbetalning beräknar återbetalningssumman och justerar lagernivån.
Flera automatiska funktioner sparar tid och pengar.

Finqu samlar försäljningen på ett ställe

Finqus smarta orderhantering samlar in alla beställningar på ett ställe och försäljningshanteringen är snabb och enkel för alla registrerade beställningar. Orderredigeringen är snabb och enkel eftersom alla nödvändiga kvitton, packlistor och andra utskrifter genereras automatiskt med ditt företags logotyp. Orderbehandlingen består av enkla steg och genom att följa stegen informeras kunden om framstegen i behandlingen.

Produktreturer

Finqus orderhantering har en egen funktion för produktreturer. Finqu beräknar kundens produktreturer, återbetalar automatiskt beloppet, justerar lagersaldot och skapar en kreditförsäljningsrapport. Finqus automatiserade produktåterbetalning är en ovärderlig hjälp, till exempel inom klädhandeln som omfattar ett stort antal returer.

Produkt återvändande processen

Genom att automatisera dagliga rutiner ger Finqu handlaren tid till viktigare saker.

Stäng Finqu